Noodstroom onderhoud

 

Seakeeper 5     
    HOME   •   ONDERHOUD   •   TOEPASSINGEN   •   NIEUWE INSTALLATIE   •   CONTACT    
         
   

Inspectie en keuring aan noodstroom

   
   
U bevindt zich hier: Home  |  Onderhoud
   
   
Per 1 januari 2016 zijn de eisen die gesteld worden aan middelgrote stookinstallaties (en dus ook dieselaggregaten, die ook worden gezien als een stookinstallatie) veranderd, en moeten ze voldoen aan de nieuwe emissie-eisen in het Activiteitenbesluit. Dit heeft consequenties voor bijna elke stookinstallatie. Inspectie van stookinstallaties, brandstofleidingen en emissiemetingen zijn door de overheid verplicht.

SCIOS
De technische regelgeving voor het uitvoeren van inspecties, onderhoud en emissiemetingen is ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische installaties en is volgens de regelgeving opgesteld en beheerd door de stichting SCIOS.

De emissie-eisen voor middelgrote stookinstallaties gelden echter niet voor stookinstallaties die minder dan 500 uur per jaar in bedrijf zijn (bijvoorbeeld noodstroom toepassingen). De gebruiker moet wel kunnen aantonen dat deze installatie niet meer dan 500 uur per jaar in bedrijf is en uitsluitend voor noodsituaties bestemd is (pieken wegdraaien is niet toegestaan zonder voorzieningen te treffen die de uitlaatgassenuitstoot binnen de norm brengen). 

De overheid eist dat een gebruiker kan aantonen dat de installatie aan de wet Activiteitenbesluit voldoet. Daarom is er een wettelijke verplichting tot het laten keuren en inspecteren van noodstroomaggregaten vanaf 20 kW volgens SCIOS. KVT is door de Stichting Certificatie Inspectie Onderhoud Stookinstallaties erkend voor de uitvoering van deze SCIOS-keuringen. Wij kunnen zowel de Eerste of Bijzondere Inspecties(EBI) als de Periodieke Inspecties (PO en PI) voor zowel scope 4 (stookinstallaties) als 7C (Brandstofleidingen) uitvoeren.   
   
Meer dan 80 jaar ervaring.


Deze website is onderdeel van Koninklijke Van Twist. Voor informatie en bestellingen bezoekt u de website!

MEER INFORMATIE 

Website Kemper en Van Twist
   
    © Koninklijke Van Twist | Adres: Keerweer 62, 3316 KA Dordrecht | Tel. +31(0)78 - 632 66 00